• สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

  • สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

  • สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

  • สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

  • สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

  • สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

  • สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

  • slide_8

กิจกรรมสโมสร

Sport Club

ฟิตเนส ฟิตเนสของเรามี เทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ที่จะคอยช่วยชี้แนะ หรือตอบคำถามสำหรับวิธีการเล่นเครื่องออกกำลังกายต่างๆให้ถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอุปกรณ์ใหม่ ที่ได้มาตราฐานและ ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

Sport Club

ฟิตเนส ฟิตเนสของเรามี เทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ที่จะคอยช่วยชี้แนะ หรือตอบคำถามสำหรับวิธีการเล่นเครื่องออกกำลังกายต่างๆให้ถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอุปกรณ์ใหม่ ที่ได้มาตราฐานและ ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้